Kursi MS Word

Njoftohen të interesuarit se kursi MS Word fillon me 16 janar (e martë).

Aplikimi mund të bëhet online, ose përmes numrit të telefonit 044/213-937

-20% zbritje për regjistrim në grup apo me shoqëri

E-mail:

Web:
www.shkollainformatika.com