Kursi MS Windows

Njoftojmë të interesuarit se të mërkurën (13 shtator) fillohet me kursin MS Windows...

Aplikimi mund të bëhet online ose përmes numrit të telefonit +377 44 213 937.

-20% zbritje për regjistrim në grup apo me shoqëri.