Kursi MS Word

Njoftohen të interesuarit se kursi MS Word fillon me 28 gusht (e hënë).

Aplikimi mund të bëhet online, ose përmes numrit të telefonit...

Telefon:
+377 44 213 937

E-mail:

Web:
www.shkollainformatika.com